Šakuhači 2.0, tónina С. Flauta mojej výroby, ktorá už našla svojho nového majiteľa.